DSA

U skladu s Uredbom (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ („Zakon o digitalnim uslugama – DSA“), pružatelji usluga posredovanja usluge, uključujući internetske platforme i internetske tražilice, moraju ispuniti brojne obveze transparentnosti i izvješćivanja. Nakon stupanja na snagu DSA, svi zainteresirani, uključujući tijela javne vlasti i naše kupce, moći će pronaći relevantne informacije na ovoj stranici.

Od 17. veljače 2024. pružatelji usluga internetskih platformi ili internetskih tražilica dužni su objaviti prosječan mjesečni broj aktivnih primatelja svoje usluge u Uniji u posljednjih šest mjeseci. Time se želi postići veća transparentnost, a ujedno i veća zaštita korisnika i njihovih prava na internetu.

Break Time doo je u razdoblju od 20.11.2023. do 20.05.2024. imao ukupno 35000 aktivnih korisnika, što znači mjesečni prosjek od 5833 aktivnih korisnika (datum zadnjeg ažuriranja 21.05.2024.).

Ti se podaci objavljuju isključivo za potrebe Zakona o digitalnim uslugama i temelje se na metodologiji tog Zakona. Izračunava se na temelju usluge web analitike Google Analytics.

Za sva pitanja obratite se na e-mail: office@break-time.hr s predmetom „Zakon o digitalnim uslugama“.